Nevieš.online

Napíš nám na

Napíš nám na

Ochrana osobných údajov

Vitajte na našej webovej stránke. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zbierame, používame a chránime vaše osobné údaje. Váš súhlas s týmito zásadami je dôležitý, a preto ich prosím dôkladne prečítajte.

  1. Zbieranie osobných údajov: a. Priamy zber: Pri registrácii na našom webe alebo pri vyplňovaní formulárov nás môžete požiadať o poskytnutie osobných údajov, ako sú meno, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo a ďalšie relevantné informácie. b. Nepriamy zber: Môžeme zbierať niektoré vaše osobné údaje automaticky pomocou cookies a podobných technológií. Tieto informácie nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako naše webové stránky používate a ako ich môžeme zlepšiť.

  2. Použitie osobných údajov: a. Vaše osobné údaje budeme používať na účely, pre ktoré boli poskytnuté, vrátane spracovania objednávok, poskytovania informácií o našich produktoch a službách, komunikácie s vami ohľadom vašich otázok a požiadaviek a zlepšovania našej webovej stránky a služieb. b. Ak s tým predtým nesúhlasíte, nebudeme vaše osobné údaje používať na marketingové účely tretích strán.

  3. Zdieľanie osobných údajov: a. Neposkytneme vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám okrem našich dôveryhodných partnerov, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb a podporujú náš web. Zabezpečíme, aby tieto tretie strany dodržiavali rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako robíme my. b. Mohli by sme odovzdať vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo na ochranu našich práv alebo bezpečnosti.

  4. Ukladanie a ochrana osobných údajov: a. Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli získané. b. Používame primerané fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo neoprávneným použitím.

  5. Práva subjektov údajov: a. Máte právo kedykoľvek pristupovať k svojim osobným údajom, korigovať ich, vymazať ich alebo obmedziť ich spracovanie. b. Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na uvedených kontaktných údajoch.

  6. Cookies a sledovacie technológie: a. Na našej webovej stránke používame cookies a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o vašom používaní stránky. Viac informácií nájdete v našej politike cookies.

  7. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov: a. Tieto zásady môžu byť občas aktualizované. Ak urobíme zásadné zmeny v spôsobe, akým spracovávame vaše osobné údaje, oznámime vám to na našej webovej stránke alebo e-mailom.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku.